Franchising

Spoločnosť Queensway Restaurants Slovakia s.r.o. je výhradným vlastníkom franchisingovej licencie na prevádzkovanie reštaurácií KFC a Pizza Hut v Slovenskej republike. Licenciu ďalej neposkytujeme. Prosím nekontaktujte nás ohľadom franchisingovej licencie, nakoľko naša licencia ďalší predaj neumožňuje. Ďakujeme za porozumenie.